بیمه زندگی بانوان

درجامعه امروزی زنان پا به پای مردان جامعه مشغول کار و تلاش هستند و با توجه به بنیه ظریف بانوان و قوای جسمانی آنان ، به طبع زودتر از مردان تحلیل می رود. با این حال بعضی از مشاغلی که مادران و دختران جامعه در آن فعالیت می کنند بسیار سخت و ناپسند برای بانوان می باشد!

یکی از مهمترین دغدغه های زنان به عنوان اصلی ترین رکن هر خانواده نگرانی از تامین نیازهای مادی آنان درآینده می باشد. چرا که درسن های بالا درآمد های خانواده کاهش می یابد ولی مخارج افزایش پیدا می کنند، از طرفی نداشتن یک پشتوانه مالی خوب برای زنان در سن های بالا باعث بروز مشکلات زیادی برای آن ها خواهد شد. موضوع بیمه شدن زنان چندسالی است بسیار جدی دنبال می شود. از اآن جایی که زنان خانه دار یا تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و یا تحت پشش بیمه همسر خود هستند فقط از بیمه های درمانی می توانند برخوردار شوند

کارهایی هستند که در ظاهر بسیار راحت هستند اما در حقیقت جزء مشاغل سخت و سنگین حساب می آید ، مانند پرستاری ، آرایشگری و حتی خانه داری (که در همه کشورهای توسعه یافته جزء مشاغل محسوب میشود بجز ایران) ولی متاسفانه ازهیچ گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند . اما با توجه به نیاز مالی که دارند به اجبار به فعالیت های سنگین می پردازند..


ادامه مطالب ...

بیمه زندگی فرزندان

آرزوی هر پدر و مادری تأمین آتیه فرزندان است. والدین دورانديش در زمان حيات براي تأمين رفاه خانواده خود از هيچ كوششي دريغ نمي‌کند و هميشه در فكرند که پس از خود نيز آسايش و رفاه فرزندانشان را از پيش مهيا سازند

سن فرزند شمادریافتی بعد از 10سالدریافتی بعد از 20سالدریافتی بعد از 30سال
درسن یک سالگی یا بدو تولد 25,336,209 تومان 205,413,210 تومان969,304,373 تومان
در سن 5 سالگی25,556,773 تومان204,007,415 تومان964,088,160 تومان
در سن 10 سالگی24,696,947 تومان200,254,237 تومان949,096,966 تومان
در سن 15 سالگی23,089,105 تومان194,384,709 تومان921,445,724 تومان

ادامه مطالب....

بیمه مکمل بازنشستگی

بررسی صندوق های بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است که حقوق و مستمری پرداختی این صندوق ها به بیمه شدگان تامین کننده نیازهای آنها نبوده و عمدتا در زمان بازنشستگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهند بود.

بیمه زندگی خاورمیانه به عنوان اولین بیمه تخصصی کشور و مجری بیمه های زندگی در ایران بر اساس قانون تحت نظارت دولت و بیمه مرکزی کشور ( وزارت امور اقتصاد و دارایی ) بوده و منابع مالی طرح از محل حق‌بیمه های دریافتی تامین می گردد و سرمایه بیمه نامه نیز بطور کامل متعلق به افراد تحت پوشش بوده و بدون محدودیت قابل استفاده در نسل‌های متوالی است. تکیه گاه اصلی این بیمه، مشارکت سه جانبه بیمه گر ( با مدیریت و ارائه خدمات بیمه ای و بازنشستگی ) ، بیمه‌شدگان ( با پرداخت حق بیمه و تامین منابع مالی ) و دولت ( در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری و نظارت) است.


ادامه مطالب....

بیمه زندگی سرپرست خانواده

نقش بیمه عمر برای سرپرستان خانواده ها و مخصوصا پدران خانواده بسیار مهم و ضروری است. نقش پدر در خانواده به عنوان یک تکیه گاه بسیار مهم است ، حال اگر به علت مشکل مالی و اقتصادی مشکلی پیش آید شاید این مشکل اقتصادی و مالی تبدیل به یک مشکل خانوادگی و اقتصادی شود.

هزینه ای جاری زندگی هم سر جای خودشان هستند ، هزینه تحصیل فرزندان ، هزینه خرید جهیزیه ، هزینه درمان بیماری ها و هزینه های پیش بینی نشده دیگر همه مواردی هستند شاید برای هر کسی اتفاق بیافتد. در این صورت چه کسی از شما یا خانوادتان حمایت می کند؟!

هدف از داشتن بیمه نامه عمر یک کمک مالی برای زمانی است که هر یک از این اتفاقات ممکن است بیافتد. بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری پرداخت یک حق بیمه و داشتن پوشش های بیمه ای در کنار تشکیل سرمایه است. سرمایه گذاری های انجام شده در محل اندوخته تجمیع شده ، و همیشه دردسترس بیمه گذار است ، بیمه گذار می تواند بعد از پایان سال دوم برابر ۹۰ درصد اندوخته خود را برداشت نماید یا بدون ضامن وام دریافت نماید.


ادامه مطالب...

© 2018 بیمه زندگی خاورمیانه گروه عمرینو! گروه برتر. Life Insurance