گزارش عملکرد ۹ماهه سال ۹۶

 

بيمه زندگي خاورميانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 46 ریال سود شناسایی کرده است. این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 مبلغ 54,972 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه که سرانجام پس از هفت سال در دی‌ماه 1395 مجوز تاسیس را گرفته و نخستین شرکت تخصصی بیمه زندگی در ایران است، توانسته در دوره 9 ماهه منتهی به سی‌ام آذرماه 1396، از محل فروش بیمه‌های زندگی بیش از سه میلیارد و 244 میلیون ریال حق بیمه دریافت و از این محل مبلغ یک میلیارد و 337 میلیون ریال نیز درآمد کسب کند. خسارت پرداختی شرکت نیز در این دوره صفر بوده است.

گزارشات این شرکت، به دليل آغاز به کارش در تاريخ 7 دی‌ماه 95، براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 1395/09/30 فاقد اطلاعات مقايسه‌اي بوده و نمی‌توان در خصوص عملکرد منفی یا مثبت شرکت قضاوت کرد اما در مقایسه با عملکرد شش ماهه سال جاری شرکت که آخرین گزارش ِ قبل از این دوره بوده، شاهد رشدی حدود 30 درصدی در عملکرد بیمه زندگی خاورمیانه هستیم زیرا این شرکت در شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 حدود دو میلیارد و 500 میلیون ریال حق بیمه صادر و از آن محل 864 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

نکته با اهمیت در صورت‌های مالی شرکت اینکه سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه مدت آن عمدتا مربوط به سرمايه‌گذاري در سپرده‌هاي بانکي و خريد واحد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت شرکت عمدتا مربوط به خريد اوراق مشارکت (با تضمين دولت) با سررسيدهاي بلند مدت را شامل می‌شود.

در دوره مورد بررسی بدهی شرکت به بیمه‌گذاران و بیمه‌گران به مبلغ 946 میلیون ریال رسیده و در مقابل مطالبات از بیمه‌گذاران صفربوده اما مطالبات از بیمه‌گران بالغ بر رقم 164 میلیون ریال اعلام شده است. سرمایه فعلی شرکت 600 میلیارد ریال و سود انباشته آن قریب به 55 میلیارد ریال گزارش شده است.

 

پاسخی بگذارید