آذر ۲۳, ۱۳۹۸

تجربیات مشتریان

مهر ۲۷, ۱۳۹۷

چرا باید بیمه عمر و تامین اجتماعی داشته باشیم؟

مهر ۲۰, ۱۳۹۷

چرا مشتری ها از بعضی نمایندگان ، بیمه نامه خرید نمی کنند؟

فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

ویزیت(راهنمایی و مشاوره)مشتری قسمت دوم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۷

پرزنت(مشاوره و راهنمائی) کردن مشتری قسمت اول

اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

فروش به دوستان یا اعضای خانواده

اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

راز قطعی کردن فروش بیمه زندگی

اسفند ۹, ۱۳۹۶

پاسخ به اعتراض مشتریان

اسفند ۹, ۱۳۹۶

گنجینه فروش بیمه عمر