حضور بیمه زندگی خاورمیانه در نمایشگاه بهاره استان البرز برای اولین بار

بیمه زندگی خاورمیانه در نمایشگاه بهاره استان البرز حضور داشته و توانست به تمام مراجعه کنندگان محصولات و خدما شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را معرفی و ارائه نماید . در حاشیه این نمایشگاه نیز افراد مختلفی از شخصیت ها و سمت های مختلف استانی نیز در این غرفه بیمه زندگی خاورمیانه حضور داشته و مهمان این غرفه بوده اند. از اقدامات بیمه زندگی خاورمیانه راه اندازی جشنواره کودک من که برای کودکان نقاشی و گریم رایگان چهره انجام داده و همچنین جشنواره نقاشی نیز برای کودکان برگزار نمود. در این بین با انتخاب مردم بهترین چهره کودک نیز به تعداد 10 نفر به عنوان برندگان این جشنواره تا 29 اسفند معرفی خواهند شد و جوایزی نیز برای این برندگان اهدا می گردد.

نظرات بسته شده اند