parallax background

ثبت نام طرح حامد(ویژه اعضای هیئت علمی)

فرم مربوطه جهت برسی درخواست شما بوده و پس از برسی نتیجه به شما اعلام خواهد شد
1 مشخصات بیمه شده
2 نحوه پرداختی
3 پوشش های بیمه ای تکمیلی
  • فرم پیشنهاد مستمری و بازنشستگی تکمیلی طرح حامد

    ویژه اعضای هیأت علمی ، اساتید و کارکنان دانشگاه وزارت علوم و تحقیقات کشور
  • بیمه شده فردی می باشد که تمام پوشش های بیمه و دریافت مستمری به ایشان پرداخت می شود
  • لطفا شغل رو برمبنای سمت خود و فعالیتی که انجام می دهید ذکر کنید.. مثال: استاد دانشگاه شریف ، کارمند واحد امور رفاهی
  • درصورت وجود عکس از کارت ملی یا شناسنامه در این قسمت بارگذاری نمائید.(الزامی نمی باشد)
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • قسمت ارزیابی سلامت بیمه شده