شخص بیمه شده با خرید بیمه عمر زمانی طی مدت زمان معین و طول مدت ٢۴ ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت تحت پوشش قرار می گیرد .  حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود.
بیمه نامه عمر زمانی نوعی از بیمه نامه های عمر است که صرفا خطرات ناشی از فوت بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت بیمه شده تعیین می گردد .
در این بیمه نامه بیمه شدگان از بدو تولد تا ٩۰ سالگی تحت پوشش قرار می گیرند و مدت بیمه نامه می تواند به دلخواه بیمه گذار از یکسال تا بیست سال انتخاب گردد.
22
شرکت بیمه خاورمیانه به منظور بهره مندی هر چه بیشتر بیمه شده از خدمات بیمه ای، در بیمه نامه عمر زمانی علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت، پوشش های تکمیلی را نیز لحاظ نموده است که به دلخواه بیمه گذار انتخاب می گردد .
23
بیمه عمر زمانی انفرادی : این بیمه نامه مناسب افرادی است که مایلند پس از فوت خود سرمایه ای قابل توجهی برای بازماندگان و یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند. در این نوع بیمه نامه شرکت تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، درصورت فوت بیمه شده طی مدت معینی، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد.
بیمه عمر زمانی گروهی : این نوع بیمه‌ که به صورت قراردادی با سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی و... منعقد می‌شود، بیمه‌گذار کارکنان خود و در صورت تمایل خانواده آنان را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد ، بیمه‌گر نیز متعهد است چنان‌چه هر یک از بیمه‌شدگان در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه فوت کنند، به شرط وصول حق‌بیمه در سررسیدهای مقرر، سرمایه مندرج در قرارداد را به استفاده‌کنند(گان) پرداخت کند. امتیاز مهم این‌گونه بیمه‌نامه‌ها علاوه بر نازل بودن حق بیمه‌ها فرایند سریع و روان صدور آن است که بیمه‌شدگان صرفاً با تکمیل پرسشنامه پزشکی در شروع قرارداد و تأیید آن از طرف بیمه‌گر، تحت پوشش قرار می‌گیرند.
24