به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرما موظف است سالانه یک‌ماه حقوق کارکنان را تحت عنوان ذخیره پایان خدمت در حساب‌های خود منظور و به‌هنگام بازنشستگی یا هرگونه ترک همکاری به کارکنان پرداخت نماید. بیمه زندگی خاورمیانه یک ماه حقوق یادشده را به‌عنوان سرمایه بیمه‌نامه برای تک تک کارکنان منظور و در صورت بازنشستگی یا هرگونه ترک همکاری با بازده قابل توجه خاص از سرمایه‌گذاری به کارکنان پرداخت خواهد کرد.

مزایای بیمه سنوات کارکنان

1- امکان تشکیل سرمایه برای تک تک کارکنان بسیار بیشتر از مجموع سنوات ذخیره شده توسط شرکت

2- دریافت سود تضمین شده برای 2 سال اول 16 درصد و 2 سال دوم 13 درصد و سال‌های بعد 10 درصد  براساس آئین‌نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه

3- امکان دریافت مشارکت در منافع به میزان 85 درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر توسط شرکت بیمه خاورمیانه

4- امکان دریافت وام برای کارکنان بعد از 2 سال بدون اخذ ضامن و تنها با معرفی بیمه‌گذار

5- تضمینی پرداخت نقدی پاداش خدمت کارکنان بلافاصله بعد از صدور حکم بازنشستگی توسط شرکت بیمه

6- انتقال ریسک کمبود نقدینگی بیمه‎گذار به بیمه‌گر در سال‌های آتی و تضمین پرداخت سنوات برای کارکنان که موجب آرامش خاطر و امنیت مجموعه شرکت (مدیران و کارکنان) می‌گردد.

7- انتقال ریسک تغییر قوانین و مقررات و یا کاهش میزان سنوات پایان خدمت قابل پرداخت در سال‌های آتی به بیمه‌گر

8- انتقال ریسک تعیین سقف برای تعهدات کارفرما در قبال کارکنان به بیمه‌گر

 جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 41363031-021 تماس حاصل کنید