برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ” بیمه زندگی خاورمیانه”

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" صبح روز پنج شنبه مورخ 31 خرداد 1397 در محل سالن تلاش با حضور مدیران ارشد، سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان بورس برگزار شد.
در این نشست که با حضور 81/88 درصد از سهامداران و به ریاست "دکتر محمد ابراهیم امین" برگزار شد، گزارش هیات مدیره به استماع حضار رسید
و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارشی درخصوص صورتهای مالی منتهی به 96/12/29 ارائه داد و پس از پاسخگویی به سئوالات سهامداران صورتهای مالی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید.
تقسیم سود سهام از دیگر بحثهای مطرح شده در این جلسه بود که نهایتا با توزیع مبلغ 60 میلیارد ریال متشکل از 50 ریال برای هر سهم مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد.
موضوع دیگر مطرح شده تصویب پاداش اعضای هیات مدیره بود که با اعلام انصراف ایشان از دریافت پاداش این مورد از مصوبات حذف گردید و پاداشی برای اعضای هیات مدیره تصویب نشد.
اعضای هیات مدیره بیمه زندگی خاورمیانه پس از رای گیری با اکثریت آرا به شرح ذیل انتخاب شدند:
بانک خاورمیانه
پرویز عقیلی کرمانی
سید احمد احمدی هاشمی
هادی برخوردار
سید حسین سلیمی
عبدالله فاتح
خسرو اسمعیل زاده
مصطفی امیدقائمی (علی البدل)
شرکت آسفالت طوس (علی البدل)
روزنامه دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های قانونی شرکت انتخاب شد.

پاسخی بگذارید